سامانه پیامک نداپیام

گروه مهندسی الکترونیک

با حدود بیست سال تجربه در زمینه طراحی الکترونیک 

 

 

لحیم کاری دقیق و کامل توسط مونتاژکاران حرفه‌ای نداپیام

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

استفاده از بردهای PCB کیفیت بالا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

مونتاژ کلیه مدارات با دقت بالا جهت افزایش طول عمر نمایشگرها